นางสุจิตรา พาพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายปัญญาปกร วิรักขะโม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการมุ่งมั่นให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างประจำร่วมกันประพฤติปฎิบัติตามคำสัตย์ปฎิญานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ด้วยการใช้คำสัตย์ปฎิญาณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างประจำร่วมกันประพฤติปฎิบัติตามคำสัตย์ปฎิญานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ด้วยการใช้คำสัตย์ปฎิญาณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 22-02-2564 ] Hits:34

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่นและได้มอบใบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัว จำนวน 8 ครอบครัว ในเขตตำบลเมืองเดช ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเดช

[ 19-02-2564 ] Hits:16

โครงการส่งเสริมทักษะและเฝ้าระวังการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพนธ์ พื้นชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการส่งเสริมทักษะและเฝ้าระวังการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนสำนักนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองเดช ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเพิ่มทักษาะในการช่วยคนจมน้ำ ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของนักเรียน ณ โรงเรียนเวตวัน ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช

[ 18-02-2564 ] Hits:23

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ